Prenumeratorių laukia naujas laikraščio numeris


Laikraščius „Vilties Šaltinis” išsiuntėme Lietuvos paštu į tuos miestus ir rajonus, kur nėra galimybės savanoriams jų pristatyti.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *