Laikraščius „Vilties Šaltinis” išsiuntėme Lietuvos paštu į tuos miestus ir rajonus, kur nėra galimybės savanoriams jų pristatyti.