Labdaros ir paramos fondas „Malonė tau“

yra ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 2015 m. birželio mėnesį.

Fondo veiklos tikslai:
✓ remti beglobius, našlaičius, socialiai remtinus vaikus;
✓ teikti labdarą ir paramą daugiavaikėms ir mažai aprūpintoms šeimoms, vienišoms mamoms, tėčiams;
✓ teikti labdarą, visokeriopą paramą ir nemokamą pagalbą neįgaliems asmenims, ligoniams;
✓ remti vienišus, nedarbingus ar turinčius ribotą darbingumą asmenis, bedarbius, pensininkus, kurių gaunamos pajamos negali užtikrinti minimalaus pragyvenimo lygio.

Fondo veiklos sritys ir uždaviniai:

✓ išvykų, poilsio stovyklų, vaikų darbelių, rankdarbių parodų bei kitų renginių organizavimas;
✓ išprusimo ugdymas kultūros ir meno srityse;
✓ seminarų, paskaitų, mokymų, rengimas;
✓ laikraščio „Vilties Šaltinis“ leidyba.

Labdaros ir paramos fondas „Malonė tau“
Direktorė Neringa Čerkesienė
Mob. +370 655 77866
El. paštas: [email protected]

Labdaros ir paramos fondo “Malonė tau” steigėjai

Neringa Čerkesienė

Neringa Čerkesienė

Laikraščio „Vilties Šaltinis“ maketuotoja, labdaros ir paramos fondo „Malonė tau“ direktorė ir steigėja.

Dalia Visockaitė – Kisielienė

Dalia Visockaitė – Kisielienė

Meno vadovė, skulptorė, ūkininkė, labdaros ir paramos fondo „Malonė tau“ steigėja.

Nerijus Kisielius

Nerijus Kisielius

Meno vadovas, pedagogas, skulptorius, ūkininkas, labdaros ir paramos fondo „Malonė tau“ steigėjas.

Ramune Šimienė

Ramune Šimienė

Dailininkė, labdaros ir paramos fondo „Malonė tau“ steigėja.