Apie mus

Labdaros ir paramos fondas „Malonė tau“

yra ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 2015 m.

Fondo veiklos tikslai:
✓ remti beglobius, našlaičius, socialiai remtinus vaikus;
✓ teikti labdarą ir paramą daugiavaikėms ir mažai aprūpintoms šeimoms, vienišoms mamoms, tėčiams;
✓ teikti labdarą, visokeriopą paramą ir nemokamą pagalbą neįgaliems asmenims, ligoniams;
✓ remti vienišus, nedarbingus ar turinčius ribotą darbingumą asmenis, bedarbius, pensininkus, kurių gaunamos pajamos negali užtikrinti minimalaus pragyvenimo lygio.

Fondo veiklos sritys ir uždaviniai:

✓ išvykų, poilsio stovyklų, vaikų darbelių, rankdarbių parodų bei kitų renginių organizavimas;
✓ išprusimo ugdymas kultūros ir meno srityse;
✓ seminarų, paskaitų, mokymų rengimas;
✓ laikraščio „Vilties Šaltinis“ leidyba.

Labdaros ir paramos fondas „Malonė tau“
Direktorė Neringa Čerkesienė
Mob. +370 655 77866
El. paštas: [email protected]