Dėka Jūsų pagalbos, dėka Jūsų paramos ir padrąsinančių žodžių, kad laikraštis Jums naudingas, ir prasmingas, išleidome naują numerį. Ačiū, Robertui, Dariui, Šarūnui, Rimantui, Arūnui už pagalbą kraunant, vežant laikraščius, kad jie pasiektų visus Lietuvos kampelius.