Laikraštis „Vilties Šaltinis” dovanoja skaitytojams švenčių proga vieną pasirinktą knygą.